Klöverns årsredovisning 2009

2010-03-04

Klöverns årsredovisning för 2009 på svenska finns nu att ladda ned från Klöverns
webbsida, kelly.corem.se. Den tryckta versionen finns att tillgå från vecka 11
och går att beställa via Klöverns webbsida. Årsredovisningen på engelska finns
tillgänglig på webbsidan under vecka 12 och i tryckt version vecka 13.

Nyköping, 4 mars 2010

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00,
gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48,
caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel
0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov
av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i
tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby,
Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 december 2009 uppgick fastigheternas
värde till ca 12 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 1,4 miljarder
kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, listan
för medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax
0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Webbsida: kelly.corem.se.

[HUG#1390900]