Klöverns årsredovisning 2007

2008-03-07

Klöverns årsredovisning för 2007 finns nu att ladda ned från Klöverns webbsida. Tryckning av densamma har påbörjats och ett tryckt exemplar av årsredovisningen går att beställa via Klöverns webbsida kelly.corem.se. Den engelska årsredovisningen finns tillgänglig på webbsidan under vecka 13.
 
Nyköping, 7 mars 2008
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har idag geografiska enheter i tio städer/orter; Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 december 2007 uppgick fastigheternas värde till ca 12,2 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 309 mkr. Klövernaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora företag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida: kelly.corem.se