Klöverns årsredovisning 2003

2004-03-22

Klöverns svenska årsredovisning för 2003 i tryckt version är klar. Årsredovisningen finns också tillgänglig som pdf-fil via kelly.corem.se. Den engelska årsredovisningen beräknas vara klar vecka 14.
 
Nyköping 22 mars 2004
 
Klövern AB (publ)
 
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00 gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33 anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35 britt-marie.einar@klovern.se
 
Klicka på bifogade länk för att läsa Klöverns ÅR 2003 som pdf-fil: