Klövern vinner skattetilläggsfrågan

2012-05-16

Skatteverket har valt att inte överklaga Förvaltningsrättens undanröjning av det skattetillägg på 493 mkr som tidigare påförts Klövern. Därmed är frågan om skattetillägget avslutad.

Frågan om oriktig uppgift i det avdragsyrkande som lämnades in till Skatteverket 2003 avgjordes i mars 2012. Förvaltningsrätten valde att undanröja skattetillägget, då det var uppenbart oskäligt. Skatteverket kunde överklaga till kammarrätten fram till och med 13 maj, men har valt att avstå.

Klöverns ombud under processen har varit Börje Leidhammar vid Wistrands advokatbyrå och Thomas Andersson vid Deloittes revisionsbyrå.

Nyköping 16 maj 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 20,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,3 miljarder kronor per den 31 mars 2012. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012.