Klövern utser Hagströmer & Qviberg till market maker

2003-05-02

Klövern har ingått avtal med Hagströmer & Qviberg Fondkommission om att agera market maker i Klöverns B-aktie från och med 2 maj 2003. Klöverns aktier är sedan 30 april åter noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Syftet med market making är att öka likviditeten i aktien.
 
Avtalet innebär i korthet att market makern ställer köp- och säljkurs på börsen i Klöverns B-aktie och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktier till dessa kurser.
 
Nyköping 2 maj 2003
 
Klövern AB (publ)
 
Gustaf Hermelin
Verkställande direktör
 
 
För ytterligare information kontakta:
 
Klövern
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00 gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
 
Hagströmer & Qviberg Fondkommission
Torbjörn Gunnarsson, Equity Capital Markets, tel 08-696 17 00, 070-486 1718, torbjorn.gunnarsson@hagqvi.com
 
Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på eget kapital. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 1,8 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis är c:a 250 Mkr