Klövern tillträder Globen City

2014-04-11

Klövern har idag tillträtt Globen City, omfattande fastigheterna Arenan 2, 3, 6 och 8 i Stockholm, och Startboxen 3 i Solna. Total uthyrningsbar yta uppgår till cirka 140 000 kvm och utgörs till största del av kontorsytor. Med detta förvärv ökar Klöverns exponering i Stockholm väsentligt och efter förvärvet kommer Region Stockholm att utgöra cirka 50 procent av Klöverns fastighetsvärde.

Förvärvet kommunicerades initialt 24 januari i samband med att en avsiktsförklaring tecknats och följdes sedan upp med ytterligare ett pressmeddelande 10 mars när avtal tecknats om att slutföra förvärvet.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 24,1 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,6 miljarder kronor per den 31 december 2013. Klövern är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, fax: 0155-44 33 22, e-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
11 april 2014.