Klövern tecknar sexårigt hyresavtal med Länsstyrelsen i Uppsala län

2013-09-06

Klövern har tecknat ett sexårigt hyresavtal med Länsstyrelsen avseende moderna kontorslokaler i centrala Uppsala. Avtalet omfattar ca 3 800 kvm och total hyra för perioden uppgår till nära 50 mkr.

De cirka 200 arbetsplatserna kommer att ha modern kontorslösning och inrymma effektiva möteslokaler. Förutom kontor inryms även arkiv och specialutrymmen. Fastigheten, gamla Posthuset, ligger mitt i centrala Uppsala med absolut närhet till centralstationen, Uppsala stadshus samt nya resecentrum. Länsstyrelsen beräknas tillträda lokalerna under våren 2015.

Detta betyder startskottet för ombyggnation av gamla posthuset. Befintlig huskropp byggs på med två våningar och i en framtida egen etapp byggs ett helt nytt hus på innergården. Totalt innebär det att lokalytan kommer att fördubblas från dagens ca 9 000 kvm till drygt 18 000 kvm. Förhandlingar pågår med ytterligare intressenter för övriga ytor.


”Vi är mycket nöjda med att få en så stabil hyresgäst som Länsstyrelsen till vårt bestånd i Uppsala. Dessutom är det roligt att kunna delta i utvecklingen av centrala Uppsala”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Nyköping 6 september 2013

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 30 juni 2013. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 september 2013.