Klövern tecknar ramavtal med Sodexo

2011-10-04

Klövern och Sodexo har tecknat ett samarbetsavtal avseende service- och mertjänster där Sodexo åtar sig att sköta serviceupplägget i Klöverns företagsparker. Först ut är Norrköping Science Park där Sodexo från och med oktober 2011 kommer att driva restaurang, konferens och utökade tjänster i form av telefonväxel och posthantering.

 

Klövern kommer tillsammans med Sodexo utveckla och erbjuda miljöer och tjänster för att tillgodose hyresgästernas önskemål om kringtjänster kopplade till hyresavtalet. Verksamheten kommer att kännetecknas av hög servicenivå och kvalitet.

 

”Klöverns primära uppgift är att tillhandahålla lokaler i Business och Science Parks, småföretagsparker och cityfastigheter. Genom samarbetet med Sodexo kan vi erbjuda servicelösningar och miljöer för att stimulera kommunikation, innovation och kreativitet. Allmänna utrymmen och moderna mötesplatser blir viktiga arenor för samarbete och business”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.

 

”Integrerade servicetjänster är en viktig del för att underlätta vardagen för företagsparkernas medarbetare. Vi har ett väl sammansatt koncept för Klöverns kunder med fokus på värdskap och hög servicenivå”, säger Sodexos VD Fredrik Strand.

 

Nyköping 4 oktober 2011

 

Klövern AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD Klövern, 0155-44 33 10/070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Britt-Marie Einar, vVD, Finans- och IR-chef, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

 

Fredrik Strand, VD Sodexo, 08-5788 5708, fredrik.strand@sodexo.com
Eva Kristensson, Kommunikationsdirektör Sodexo, 08-5788 5963, eva.kristensson@sodexo.com

 

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Fastigheternas värde uppgick till ca 14,2 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,5 miljarder kronor per den 30 juni 2011. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

 

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se

 

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 oktober 2011.

 

Om Sodexo:
Sodexo i Norden är ledande inom Service Management med 11 000 medarbetare och en omsättning på 6,5 miljarder kronor. Sodexo i Norden ingår i den internationella Sodexokoncernen som är representerad i 80 länder med 380 000 medarbetare. Koncernen omsätter 14,7 miljarder Euro och har sitt säte i Frankrike samt är noterat på börsen i Paris. Besök oss gärna på www.sodexo.se.