Klövern tecknar hyresavtal med Transportstyrelsen i Örebro

2013-09-25

Klövern har tecknat ett nytt sexårigt hyresavtal med Transportstyrelsen avseende moderna kontorslokaler i Örebro. Avtalet omfattar ca 17 000 kvm och innebär även en förlängning av tidigare hyresavtal med två år. Total hyra för det nya 6-årsavtalet uppgår till ca 150 mkr.

Transportstyrelsen hyr sedan tidigare lokaler med huvudsaklig inriktning mot fordons- och körkortsregister. Det gamla hyresavtalet förlängs med två år och den nya förhyrningen löper i sex år fr o m februari 2016. Efterlokalanpassning kommer antal arbetsplatser att öka från 450 till cirka 700 stycken.Stor vikt läggs vid att skapa moderna, yteffektiva och flexibla arbetsplatser.

Den nya förhyrningen innebär en samlokalisering av Transportstyrelsens verksamhet på orten.

Verksamheten kommer att på ett effektivare sätt kunna bedriva utveckling av framtidens funktioner inom Transportstyrelsens registerbehov.

”Vi är mycket nöjda med att fortsätta det goda samarbetet vi har med Transportstyrelsen. Vi är glada att även framöver ha dem som hyresgäst i Örebro”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Nyköping 25 september 2013

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 30 juni 2013. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 september 2013.