Klövern tecknar hyresavtal i Kista

2007-03-07

Det omförhandlade avtalet avseende fastigheten Isafjord 1 omfattar forsknings- och huvudkontorsfunktioner. Ombyggnationen, som genomförs i olika etapper, startar hösten 2007 och beräknas vara slutförd 2008/2009.
 
Det nya hyresavtalet avseende fastigheten Helgafjäll 7 berör bland annat försäljnings- och utvecklingsverksamheter. Ombyggnationen påbörjas redan i april och ska vara avslutad i december 2007.
 
”Hyresavtalen med Ericsson är viktiga för hela området. Klövern har stora planer för Kistas utveckling, som förutom det nyligen tecknade avtalet med Sollentunamässan, bl a inbegriper hotell och restaurang samt förbättrad infrastruktur”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Nyköping, 7 mars 2007
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Tomas Hermansson, enhetschef Kista, tel 070-553 80 98, tomas.hermansson@klovern
Britt-Marie Einar, informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se
Åse Lindskog, presschef Ericsson, tel 0730-24 48 72, Ericssons presstelefon 08-719 97 25
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar fastigheter i större svenska städer. Klövern har geografiska enheter i tolv städer/orter; Borås, Eskilstuna, Kalmar, Karlstad, Kista Linköping, Norrköping, Nyköping, Uppsala, Täby, Västerås och Örebro. Per den 31 december 2006 uppgick fastigheternas värde till ca 10,7 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 070 mkr. Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsens Nordiska lista för medelstora företag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida: kelly.corem.se