Klövern tecknar 20-årigt hyresavtal med StayAt i Kista

2015-06-05

Klövern har tecknat ett hyresavtal med StayAt HotelApart AB avseende ett lägenhetshotell med cirka 170 rum i Kista.

Avtalet omfattar cirka 7 300 kvm och sträcker sig över 20 år. Byggnaden i fråga, som utgör en del av fastigheten Helgafjäll 2, kommer att totalrenoveras. StayAt beräknas flytta in i augusti 2016.

”Vi ser fram emot att utöka vår kapacitet i Kista samt fullborda vårt koncept i nya lokaler tillsammans med Klövern. Här möjliggörs det för oss att skapa en mötesplats och atmosfär där vi genom passion, omtanke och kompetens kan erbjuda vad vi tror är framtidens boende.”, säger StayAt HotelApart ABs VD Daniel Stendahl.

”Vi är glada att kunna erbjuda StayAt nyrenoverade skräddarsydda lokaler. Vi tror att det nya lägenhetshotellet kommer att vara ett viktigt tillskott till den fortsatta utvecklingen av Kista.”, säger Rutger Arnhult, VD på Klövern.

Annordia har varit rådgivare till Klövern.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 31,0 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 3,0 miljarder kronor per den 31 mars 2015. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
5 juni 2015.