Klövern tecknar 12-årigt hyresavtal med Tele2

2014-04-11

Klövern har tecknat ett 12-årigt hyresavtal med Tele2 avseende kontorslokaler i Kista. Avtalet omfattar ca 20 000 kvm och kommer att innebära nyproduktion av ca 27 000 kvm.

Tele2 kommer i och med detta att samlokalisera hela sitt svenska huvudkontor med två andra idag externa etableringar i Stockholmsområdet. Tele2 beräknas tillträda lokalerna, som huvudsakligen består av kontor och är belägna på Torshamnsgatan i Kista, efter halvårsskiftet 2016.

”Tele2 är en spännande hyresgäst och vi ser fram emot ett långvarigt och givande samarbete. Vi är också nöjda med att Tele2 väljer att stanna kvar i Kista. Det visar på fortsatt hög attraktionskraft i norra Storstockholm”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Det fanns många argument till att Tele2 valde Kista och Klöverns föreslagna fastighet. Flexibla och yteffektiva lokaler i rätt storlek i kombination med bra kommunikationer, goda parkeringsmöjligheter och en attraktiv hyresnivå för nya moderna kontorslokaler var viktiga faktorer som bidrog till beslutet.

”Det är riktigt bra att vi tillsammans med Klövern har hittat en lösning, som dels gör att vi bor kvar i Kista och samtidigt ger oss möjlighet att flytta in i ett nytt hus anpassat för våra behov av en modern och väl fungerande arbetsmiljö med hög flexibilitet och yteffektivitet”, säger Thomas Ekman VD Tele2 Sverige.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 24,1 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,6 miljarder kronor per den 31 december 2013. Klövern är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, fax: 0155-44 33 22, e-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
11 april 2014.