Klövern storsatsar i Uppsala

2006-04-06

Klövern förvärvar Pharmacias tidigare huvudkontor och anläggning i Uppsala för 225 Mkr. Förvärvet omfattar ca 55 000 kvm högkvalitativa lokaler samt utvecklingsbar mark i Fyrislundsområdet. I och med förvärvet etablerar Klövern en enhet i Uppsala.

Fastigheten, som tillträds 1 maj 2006, har en initial direktavkastning på ca 5 procent. I och med tillträdet tar Klövern över sex medarbetare. Säljare, och i dagsläget största hyresgäst, är Pfizer. Fastigheten har en uthyrningsgrad på ca 50 procent. Lediga ytor lämpar sig för såväl forskning och utveckling som tillverkning inom t ex life science och annan högteknologisk verksamhet. I fastigheten finns också representativa kontorslokaler som tidigare tjänstgjort som Pharmacias huvudkontor.
 
Fyrislundsområdet kännetecknas av företag inom läkemedelsbranschen. I dagsläget finns fem stora företag inom life science, som tillsammans sysselsätter mer än 1 500 personer: Fresenius Kabi, Advanced Medical Optics (AMO), Biovitrum, Biacore och Phadia.
 
”I och med dagens förvärv stärker vi vår närvaro i Uppsala och inom konceptet Science Park. Klöverns uppgift blir att ta Fyrislund in i nästa utvecklingsfas. Fyrislund, som redan idag utgör ett centrum för företag som bedriver tillverkning, forskning och utveckling inom bioteknik och läkemedel, har ytterligare potential och är av stor vikt för hela regionen”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Med anledning av förvärvet kallar Klövern till presskonferens i fastigheten Fyrislund 6:6, Rapsgatan 7 i Uppsala kl 13.00 idag.
 
 
Nyköping, 6 april 2006
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se
 
 
 
”Att finnas i en stark innovativ miljö, en miljö där forskning och industri kan arbeta nära varandra, är oerhört viktigt för Phadias egen utveckling. Det är också därför vi sedan länge är starkt engagerade i satsningar som stärker och förbättrar möjligheterna för innovationer att lyckas i Uppsala – Stockholm, t ex Uppsala BIO och Connect Uppsala. Det är oerhört positivt att Fyrislundsområdet nu fått en långsiktig ägare som också har en vision för området där life science och innovationer är viktiga hörnpelare,” säger Magnus Lundberg VD Phadia.
                     
”Uppsala – Stockholmsregionen har redan idag närmare 60 procent av Sveriges företag och sysselsättning inom life science. Det är av stor betydelse att en av regionens viktigaste tillgångar, Fyrislundsområdet, nu fått en ägare som vill utveckla en verksamhet som kommer att få långsiktig betydelse för Mälardalens tillväxtkraft. Hela Mälarregionen kan dra nytta av dessa nya förutsättningar för att stödja den innovationskraft som sedan länge framgångsrikt ligger bakom en rad globala företag inom life science och andra innovativa sektorer”, säger landshövding Anders Björck.
 
”Uppsala stad växer snabbt nu, och här byggs mest bostäder i hela landet. Uppsala kommun välkomnar Klövern som en ny samarbetspartner som kan bidra aktivt till att också vidareutveckla miljön för de innovativa företagen inom bl a Life Science. I Uppsala finns redan vart tionde arbetstillfälle inom life science-industrin. Uppsala behöver kreativa miljöer som kan stimulera dessa företag att växa vidare”, säger Lena Hartwig kommunstyrelsens ordförande.Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar fastigheter i större svenska städer. Per den 31 december 2005 uppgår fastigheternas värde till ca 6,0 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis är ca 690 Mkr. Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.


Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping, Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: kelly.corem.se