Klövern – stor uthyrning till Västerås Stad

2009-06-12

Iordningsställandet av den nya sportanläggningen i fastigheten Gustavsvik 13 innebär utökade möjligheter för idrottsliga utövningar på såväl dag- som kvällstid i Västerås. Fokus kommer att ligga på innebandy, men hallen kommer även att användas för andra idrotter såsom bordtennis, kampsporter och bågskytte. På dagtid kommer den att användas som träningshall åt skolor i Västerås samt för olika typer av arrangemang. Anläggningen beräknas vara färdig i oktober 2009 och investeringen är kalkylerad till 15 mkr.
 
”Det är roligt att kunna bidra till att förbättra möjligheterna för Västeråsbor i allmänhet, och Västeråselever i synnerhet, att sporta mer. Samtidigt får Klövern en stabil och långsiktig hyresgäst”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Nyköping 12 juni 2009
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,
britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 mars 2009 uppgick fastigheternas värde till ca 11,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,4 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: kelly.corem.se