Klövern stärker sin position i Uppsala

2013-12-20

Klövern har tecknat ett sjuårigt hyresavtal med ICA Fastigheter Sverige AB.

Klövern kommer att uppföra en omlastningsterminal i Fyrislundsområdet i Uppsala och har i samband med detta tecknat ett sjuårigt hyresavtal med ICA Fastigheter Sverige AB. Omlastningsterminalen är en modern logistikbyggnad på 2 700 kvm, specialritad för ICA. Totalt hyresvärde för 7-årsavtalet uppgår till ca 39 mkr. Inflyttning beräknas ske i oktober 2014.

Klövern har även tecknat två nya avtal med befintliga hyresgäster: Landstinget i Uppsala län och Uppsala Vatten.

Hyresavtalet med Landstinget i Uppsala län är treårigt och omfattar en yta som utökats något till ca 2 500 kvm. Totalt hyresvärde under kontraktstiden är ca 11 mkr. Avtalet med Uppsala Vatten är skrivet på åtta år med ett totalt hyresvärde under avtalsperioden på ca 35 mkr. Även i det fallet har ytan utökats något till ca 2 500 kvm.

”Vi är glada och mycket nöjda med att fortsätta det goda samarbetet vi har med våra befintliga och stabila hyresgäster, men även att knyta till oss nya hyresgäster i Uppsala.”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Nyköping 20 december 2013

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 23,2 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 30 september 2013. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
20 december 2013.