Klövern slutför förvärvet av Globen City

2014-03-10

Klövern slutför förvärvet av Globen City och Startboxen 3, initialt kommunicerat den 24 januari i samband med att en avsiktsförklaring tecknats. Total uthyrningsbar yta uppgår till cirka 140 000 kvm och utgörs till största del av kontorsytor. Med detta förvärv ökar Klöverns exponering i Stockholm väsentligt och efter förvärvet kommer Region Stockholm att utgöra cirka 50 % av Klöverns fastighetsvärde.

Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till cirka 3,8 mdkr och fastigheterna tillträds preliminärt den 1 april. Förvärvet är villkorat av ett godkännande från Konkurrensverket.

”Förvärvet stärker Klövern väsentligt i Stockholmsområdet. Klövern blir alltmer ett Stockholmsbolag kombinerat med ett antal starka regionsstäder. Vi tror mycket på den framväxande Söderstaden som en attraktiv arbetsplats med effektiva existerande kommunikationer”, säger bolagets VD Rutger Arnhult.

MAQS Advokatbyrå har varit legal rådgivare till Klövern.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 24,1 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,6 miljarder kronor per den 31 december 2013. Klövern är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, fax: 0155-44 33 22, e-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
10 mars 2014.