Klövern skapar mässcentrum i Kista

2007-02-09

Mässan har tecknat ett tioårigt avtal omfattande 14 000 kvm. Projektet startar i april 2007 och inflyttningen är beräknad till augusti 2008. Mässan kommer att vara belägen i fastigheten Lidarände 1 i centrala Kista, med Ericssons huvudkontor som en av närmaste grannar. Klöverns investering beräknas till 130 mkr och direktavkastningen i fastigheten, efter projektets färdigställande, bedöms till 6,5 procent. Avtalet är villkorat av beslut om ny detaljplan.
 
”Mässans etablering i Kista är ett viktigt steg i vår ambition att utveckla och förstärka Kista som världsledande kluster inom ICT – Information, Communication and Technology”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin. ”Det är glädjande att kunna tillfredsställa ett behov som hyresgästerna uttryckt under flera år.”
 
”Kistamässan blir en viktig del av den expanderande mässmarknaden i Sverige. Den nya mässanläggningen kommer att anpassas för såväl mässor som events och konserter. Anläggningen har ett unikt läge i direkt anslutning till E4 och nära till kommunikationer såsom tunnelbana, pendeltåg och bussar. Vi räknar med att vara en viktig aktör både i ett regionalt och i ett nationellt perspektiv. Kistamässan ger oss möjlighet att möta marknadens alla behov av en modern och effektiv anläggning”, säger Leif Dahlén, delägare och styrelsemedlem i Sollentuna Exhibition Center.
 
Nyköping, 9 februari 2007
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Tomas Hermansson, enhetschef Kista, tel 070-553 80 98, tomas.hermansson@klovern
Leif Dahlén, styrelseledamot Sollentuna Exhibition Center, tel 0708-27 70 50, leif.dahlen@sollentunaexpo.se
Ronnie Bergström, vice VD Sollentunamässan tel 08-506 650 00, ronnie.bergstrom@sollentunaexpo.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar fastigheter i större svenska städer. Klövern har geografiska enheter i tolv städer/orter; Borås, Eskilstuna, Kalmar, Karlstad, Kista Linköping, Norrköping, Nyköping, Uppsala, Täby, Västerås och Örebro. Per den 31 december 2006 uppgick fastigheternas värde till ca 10,7 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 070 mkr. Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsens Nordiska lista för medelstora företag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida: kelly.corem.se