Klövern signar stor uthyrning i Uppsala

2013-06-14

Klövern har tecknat avtal om uthyrning av ca 6 600 kvm i ett 7-årigt avtal med Uppsala kommun.

Avtalet börjar löpa i november och det totala kontraktsvärdet uppgår till över 70 mkr.

Lokalen som omfattar en hel huskropp i Boländerna 33:2, kommer att ytskikts-renoveras och anpassas för de ca 200 arbetsplatserna. Fastigheten kommer inrymma kommunens avdelning för serviceadministration samt Miljökontoret.

”Vi är glada och nöjda över att återigen få en så bra och stabil hyresgäst som Uppsala kommun, till fastigheten som i folkmun går under beteckningen Kungsporten”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

”Faktorer som bidrog till flytten var att Klöverns fastighet ligger geografiskt nära annan befintlig kommunal verksamhet. Dessutom känner vi fastigheten och lokalerna väl sedan länge, eftersom den använts för kommunal verksamhet sedan tidigare”, säger Helen Åsbrink, Affärsområdeschef för Internservice, Uppsala kommun.

Nyköping, 14 juni 2013

Klövern AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,7 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 31 mars 2013. Klöverns aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se, info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juni 2013.