Klövern signar stor uthyrning i Kista

2013-04-12

Klövern har tecknat avtal om uthyrning av 2 855 kvm i ett 20-årigt avtal med OHB Sweden AB. Kontraktsvärde uppgår till ca 85 mkr.

Tyska bolaget OHB AGs (publ) svenska dotterbolag, OHB Sweden, flyttar från Solna till Kista 1 januari 2014. OHB utvecklar, bygger, testar och sköter drift av sateliter för olika typer av rymduppdrag inom kommunikation, observation och utforskning av rymden. Uthyrningen omfattar 2 855 kvm, varav 2 150 kvm kontor och 705 kvm lager, i fastigheten Gullfoss 5.


”Kista fortsätter att dra till sig nya hyresgäster från andra delar av Stockholm. Vi är oerhört nöjda med utvecklingen, i form av flera större uthyrningar, i vårt Kistabestånd. Nu sällar sig OHB Sweden till dessa. Med denna uthyrning, och den tidigare till CGI, inräknad kommer Klöverns uthyrningsgrad i Kista att öka till 94 procent. Vi fortsätter utveckla våra befintliga fastigheter till nya intressenter”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

”Vi kommer nu att kunna vidareutveckla vår högteknologiska och innovativa verksamhet i mycket ändamålsenliga lokaler. I det lokala nätverket av high-tech-företag kommer vi säkerligen att hitta många nya partners”, säger OHB Sweden:s VD Gierth Olsson. 

Heléne Berggren på Newoffice förmedlade affären.


Nyköping, 12 april 2013

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,6 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 31 december 2012. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22. Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. klovern.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2013.