Klövern säljer två fastigheter

2010-01-19

Klövern har sålt två fastigheter, belägna i Linköping och Västerås, för 66 mkr. Den positiva värdeförändringen uppgår till åtta mkr, varav fem mkr redovisas under fjärde kvartalet 2009 och tre mkr under första kvartalet 2010.

Kontorsfastigheten Dalmasen 2, belägen på Storgatan i Linköping, inrymmer bl a hyresgästerna Linköpings resebyrå och SE Optik. Köpare är Lindsténs Cityfastigheter AB. Fastigheten frånträddes den 15 januari 2010.

Bostads- och butiksfastigheten Knut 26, belägen på Vasagatan i Västerås, inrymmer bl a hyresgästerna Apoteket AB samt Solo Kläder. Köpare är en lokal fastighetsägare och fastigheten frånträds den 1 februari 2010.

”Det känns bra att transaktionsmarknaden börjar komma igång och att det går att genomföra affärer med en bra vinst. Störst förvärvsintresse noteras från lokala aktörer”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin. ”Försäljningarna av två mindre och solitära fastigheter innebär en koncentration av beståndet på respektive marknad.”

Nyköping, 19 januari 2010

 

Klövern AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 september 2009 uppgick fastigheternas värde till ca 12 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 1,4 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, listan för medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Webbsida: kelly.corem.se.