Klövern säljer två fastigheter

2005-10-13

Den avyttrade utvecklingsfastigheten i Västerås om 3 200 kvm gränsar till ett större bostadsprojekt. Merparten av arean i Linköpingsfastigheten om ca 1 400 kvm utgörs av bostäder. Båda försäljningarna görs till lokala mindre fastighetsägare.
 
”I och med försäljningarna fortsätter Klöverns renodling mot kommersiella fastigheter”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Mer information om fastigheterna finns på Klöverns hemsida under Våra fastigheter/Fastighetsförteckning.
 
Nyköping, 13 oktober 2005
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se