Klövern säljer Postgallerian i Västerås

2012-12-19

Klövern AB (publ) säljer fastigheten Kol 13, innehållande Postgallerian, centralt belägen i Västerås. Köpeskillingen uppgår till ca 50 mkr.

Fastigheten omfattar totalt drygt 4 800 kvm och inrymmer galleria, lager samt kontor. Köpare är den lokala fastighetsägaren Imperia Invest och fastigheten frånträds 19 december 2012.

”Klövern arbetar aktivt för en renodling och effektivisering av beståndet både geografiskt och när det gäller fastighetstyper”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Nyköping 19 december 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- & IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,3 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,4 miljarder kronor per den 30 september 2012. Klöverns aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22. Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december 2012.