Klövern säljer Norrlandsfastigheter till Diös

2005-05-18

Fastigheterna omfattar drygt 43 000 kvm. Värdet uppgår till ca 187 Mkr och hyresvärde till ca 35 Mkr. Fastigheterna förväntas frånträdas senast under första kvartalet 2006. Mer information om fastigheterna finns på Klöverns hemsida under Våra fastigheter/Fastighetsförteckning.
 
”I och med försäljningen lämnar Klövern samtliga orter norr om Uppsala, vilket innebär ytterligare koncentration av fastighetsbeståndet till våra huvudmarknader”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin och fortsätter: ”Samtidigt medför affären att vi medverkar till att rita om den svenska fastighetskartan och via ett ägande i Diös erhålls ytterligare möjligheter till god värdeutveckling.”
 
Nyköping, 18 maj 2005
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se