Klövern säljer med vinst

2005-03-10

De två bostadsfastigheterna är belägna i Västerås och övriga fastigheter i Uppsala respektive Kalmar. I samtliga fall är köparen en lokal aktör. Försäljningen i Uppsala får till följd att Klövern avvecklar sin enhet i staden. Ansvaret för kvarstående Uppsalafastigheter övergår därmed till Klöverns enhet i Eskilstuna.
 
”Vi har i enlighet med vår affärsidé valt att sälja färdigutvecklade fastigheter när bra tillfällen yttrat sig”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Klövern har under första kvartalet 2005 förvärvat en industri/lagerfastighet i Borås för 20 Mkr. 
 
Nyköping 10 mars 2005
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se