Klövern säljer med vinst

2004-06-09

Klövern AB har sålt sju fastigheter till ett sammanlagt försäljningspris om 165 Mkr och med en vinst om 22 Mkr. Tre av fastigheterna är belägna i Falun och en vardera i Bollnäs, Borgholm, Enköping och Örebro. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om 21 000 kvm.
 
Fastigheterna i Falun förvärvas av fastighetsbolaget Masmästaren medan de andra fastigheterna sålts till olika lokala fastighetsägare. Vinsten kommer att ingå i Klövern AB:s resultat för andra kvartalet 2004. Försäljningarna innebär att Klövern avvecklar sin enhet i Falun.
 
”Försäljningarna är resultatet av ett framgångsrikt uthyrnings- och förädlingsarbete vilket sammantaget möjliggör ytterligare förvärv i attraktiva städer”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin. ”Klöverns expansion fortsätter närmast i och med etableringen i Västerås där vi tillträder fastigheter för 900 Mkr i augusti.”
 
Nyköping 9 juni 2004         
 
Klövern AB (publ)
 
 
För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00 gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33 anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35 britt-marie.einar@klovern.se