Klövern säljer Linköpingsfastigheter

2009-04-16

”Det är tillfredsställande att se att Klöverns värderingar håller ihop och att det går att göra affärer. Försäljningen frigör kapital som kan komma att investeras i lämpliga projekt eller förvärv”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
De sålda fastigheterna Elektriciteten 2 samt Doppingen 15 är centralt belägna vid Stora Torget respektive Trädgårdstorget i Linköping. Elektriciteten inrymmer bl a hyresgästerna Sweco samt klädbutiken Lin & Co och Doppingen hyresgästerna McDonald’s och Netto. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgår till ca 8 900 kvm, varav 3 600 kvm i Elektriciteten och 5 300 kvm i Doppingen. Fastigheterna frånträds den 4 maj 2009.
 
Nyköping, 16 april 2009
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,
britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 december 2008 uppgick fastigheternas värde till ca 11,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,4 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: kelly.corem.se