Klövern säljer köpcentrum i Örebro

2010-03-31

Klövern har sålt fastigheten Kitteln 11 i Örebro till ett pris om 142 mkr.
Fastigheten, som inrymmer gallerian Kompassen, frånträds den 9 april 2010.

I och med försäljningen av gallerian fortsätter Klövern sin renodling av
beståndet mot kontor i cityfastigheter samt science och business parks.
Fastigheten förvärvas av Pare Fastigheter II AB. Försäljningen sker till bokfört
värde och innebär därmed ingen realiserad värdeförändring.

”Det känns bra att lämna över stafettpinnen för Kompassen till en grupp
engagerade fastighetsägare med större fokus på köpcentrum”, säger Klöverns VD
Gustaf Hermelin.

Nyköping, 31 mars 2010

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00,
gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48,
caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel
0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov
av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i
tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby,
Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 december 2009 uppgick fastigheternas
värde till ca 12 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 1,4 miljarder
kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, listan
för medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax
0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Webbsida: kelly.corem.se.

[HUG#1399571]