Klövern säljer i Kristianstad och köper i Göteborgsområdet

2014-05-13

Klövern avyttrar två fastigheter till en köpeskilling om 120 mkr. Samtidigt förvärvas två fastigheter för 60 mkr. Båda affärerna görs med Hemfosa Fastigheter AB.

De avyttrade fastigheterna Kristianstad 4:7 och Härbärget 1 är belägna i Kristianstad och har en total uthyrningsbar yta om cirka 18 800 kvm. I och med denna transaktion lämnar Klövern Kristianstad.

De förvärvade fastigheterna Kortedala 36:23 och Partille 1:76 är belägna i Göteborgsområdet och har en total uthyrningsbar yta om cirka 12 900 kvm. De största hyresgästerna är Axfood, Handelsbanken och Thyssen Krupp. Det totala hyresvärdet uppgår till 7,6 mkr.

Från- och tillträde av alla fyra fastigheter beräknas ske den 2 juni.

”Bytesaffären är ett led i Klöverns renodling där vi koncentrerar beståndet till orter med egen förvaltning”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 24,6 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 2,6 miljarder kronor per den 31 mars 2014. Klövern är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, fax: 0155-44 33 22, e-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
13 maj 2014.