Klövern säljer fastigheterna i Kalmar och Eskilstuna

2007-03-09

Försäljningen omfattar elva fastigheter i Kalmar och fyra fastigheter
i Eskilstuna med en total yta på nära 89 000 kvm. Fastigheterna
frånträds 2 april 2007 och den realiserade värdeförändringen kommer
att påverka resultatet under andra kvartalet 2007. I samband med
övertagandet av fastigheterna tar Dagon även över samtliga anställda
inom nämnda enheter.”Vi väljer att fokusera på tio enheter i syfte att koncentrera
resurserna till de orter där vi i dagsläget bedömer att
utvecklingsmöjligheterna för Klövern är störst”, säger Klöverns VD
Gustaf Hermelin.

Klövern har också sålt del av Koljan 24 i Kalmar till Klöverns
nuvarande enhetschef i Kalmar. Försäljningspriset uppgår till 10 mkr,
vilket överstiger senast redovisat verkligt värde med ca 1 mkr.

Nyköping, 9 mars 2007

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00,
gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33,
anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29
35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar
fastigheter i större svenska städer. Klövern har geografiska enheter
i tolv städer/orter; Borås, Eskilstuna, Kalmar, Karlstad, Kista,
Linköping, Norrköping, Nyköping, Uppsala, Täby, Västerås och Örebro.
Per den 31 december 2006 uppgick fastigheternas värde till ca 10,7
miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 070 mkr.
Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsens nordiska lista för
medelstora företag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax
0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida:
kelly.corem.se