Klövern säljer fastigheterna i Kalmar och Eskilstuna

2007-03-09

Försäljningen omfattar elva fastigheter i Kalmar och fyra fastigheter i Eskilstuna med en total yta på nära 89 000 kvm. Fastigheterna frånträds 2 april 2007 och den realiserade värdeförändringen kommer att påverka resultatet under andra kvartalet 2007. I samband med övertagandet av fastigheterna tar Dagon även över samtliga anställda inom nämnda enheter.
 
”Vi väljer att fokusera på tio enheter i syfte att koncentrera resurserna till de orter där vi i dagsläget bedömer att utvecklingsmöjligheterna för Klövern är störst”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Klövern har också sålt del av Koljan 24 i Kalmar till Klöverns nuvarande enhetschef i Kalmar. Försäljningspriset uppgår till 10 mkr, vilket överstiger senast redovisat verkligt värde med ca 1 mkr.
 
Nyköping, 9 mars 2007
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar fastigheter i större svenska städer. Klövern har geografiska enheter i tolv städer/orter; Borås, Eskilstuna, Kalmar, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Uppsala, Täby, Västerås och Örebro. Per den 31 december 2006 uppgick fastigheternas värde till ca 10,7 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 070 mkr. Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsens nordiska lista för medelstora företag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida: kelly.corem.se