Klövern säljer fastigheter för 53 Mkr med 6 Mkr i vinst

2003-06-18

Klövern har sålt fyra fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 11 700 kvm för en sammanlagd köpeskilling om 53 Mkr. Resultatet uppgående till totalt 6 Mkr kommer att ingå i Klöverns resultat för kvartal 2 2003. Fastigheterna är belägna i Karlsborg (Postiljonen 1&2), Oxelösund (Björken 11), Uddevalla (Ran 6) och Umeå (Vale 6). I och med dessa försäljningar lämnar Klövern orterna Karlsborg, Oxelösund och Uddevalla.
 
 
Nyköping 18 juni 2003
 
Klövern AB (publ)
 
 
Gustaf Hermelin
Verkställande direktör
 
 
 
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00 gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se