Klövern säljer fastigheter för 39 Mkr på sju orter

2003-04-22

Klövern har sålt sju fastigheter med en uthyrningsbar yta om 10 900 kvm för en sammanlagd köpeskilling om 39 Mkr. Resultatet uppgående till totalt 3 Mkr kommer att ingå i Klöverns resultat för kvartal 1 2003. Fastigheterna är belägna i Alingsås (Tygvävaren 4), Simrishamn (Samskolan 2), Vetlanda (Lejonet 14), Värnamo (Tre Liljor 16), Västervik (Bryggaren 18), Ystad (Mejeriet 7) och Ängelholm (Samskolan 5).  Köpare av fastigheterna är lokala investerare och försäljningarna innebär att Klövern därmed ej har några kvarvarande fastigheter på dessa orter.
 
 
 
22 april 2003
 
Klövern AB (publ)
 
 
Gustaf Hermelin
Verkställande direktör
 
 
  
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00 gustaf.hermelin@klovern.se
 
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se 
 
 
 
 
Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på eget kapital. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 1,9 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis är c:a 260 Mkr.
 
Klövern AB (publ),
Box 1024, 611 29 Nyköping,
Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22