Klövern säljer fastigheter för 120 mkr

2014-07-11

Klövern säljer två fastigheter i Lomma och Alingsås för sammanlagt 120 mkr.

Klövern säljer fastigheten Fodret 14 i Alingsås till det lokala fastighetsbolaget Ekström Fastigheter i Alingsås AB.

Vinstorp 26:58 i Lomma frånträds den 1 oktober och Fodret 14 i Alingsås frånträds den
1 november.

I och med försäljningarna lämnar Klövern både Lomma och Alingsås kommun.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 29 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 2,9 miljarder kronor per den 30 juni 2014. Klövern är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, fax: 0155-44 33 22, e-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
11 juli 2014.