Klövern säljer fastighet i Kista

2007-11-29

Köparen AREIM Fond 1 tillträder fastigheten den 15 januari 2008.
Klöverns andel i tomträtten Färöarna omfattar drygt 20 000 kvm
kontor. Klöverns fastighetsbestånd i Kista uppgår till 22 fastigheter
om totalt ca 240 000 kvm efter försäljningen.”Försäljningen av vår 50-procentiga andel i Färöarna 3 innebär att
samtliga våra fastigheter är helägda”, säger Klöverns VD Gustaf
Hermelin.

Försäljningen är villkorad av att styrelsen i SEB Trygg Liv (ägare av
den andra 50-procentiga andelen i fastigheten) godkänner affären
senast den 10 december 2007.

Nyköping, 29 november 2007

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00,
gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662
48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12,
070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar
fastigheter i större svenska städer. Klövern har geografiska enheter
i Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby,
Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 september 2007 uppgick
fastigheternas värde till ca 12,2 miljarder kronor och
hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 337 mkr. Klövernaktien är
noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax
0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida:
kelly.corem.se