Klövern säljer fastighet i Kista

2007-11-29

Köparen AREIM Fond 1 tillträder fastigheten den 15 januari 2008. Klöverns andel i tomträtten Färöarna omfattar drygt 20 000 kvm kontor. Klöverns fastighetsbestånd i Kista uppgår till 22 fastigheter om totalt ca 240 000 kvm efter försäljningen.
 
”Försäljningen av vår 50-procentiga andel i Färöarna 3 innebär att samtliga våra fastigheter är helägda”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Försäljningen är villkorad av att styrelsen i SEB Trygg Liv (ägare av den andra 50-procentiga andelen i fastigheten) godkänner affären senast den 10 december 2007.
 
Nyköping, 29 november 2007
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar fastigheter i större svenska städer. Klövern har geografiska enheter i Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 september 2007 uppgick fastigheternas värde till ca 12,2 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 337 mkr. Klövernaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida: kelly.corem.se