Klövern säljer fastighet i Haninge

2013-02-27

Klövern AB (publ) har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Söderbymalm 6:4 i Haninge. Försäljningspriset uppgår till ca 25 mkr.

Fastigheten Söderbymalm 6:4 i Haninge är en kontors- och industrifastighet om drygt 6 000 kvm. Datum för frånträde är 22 april 2013. I och med försäljningen lämnar Klövern Haninge.

”Klövern arbetar aktivt med renodling av fastighetsbeståndet och denna försäljning är i linje med detta”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Nyköping, 27 februari 2013

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35,
britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,6 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 31 december 2012. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22. Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. klovern.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari 2013.