Klövern säljer fastighet i Borås

2012-11-30

Klövern AB (publ) har tecknat avtal om försäljning av en centralt belägen fastighet i Borås för 45 mkr.

Fastigheten Nestor 1 omfattar ca 2 500 kvm kontors- och butikslokaler. Fastigheten, med bl a Lindex som hyresgäst, ligger utmed Lilla Brogatan i centrala Borås. Försäljningen sker i bolagsform och fastigheten frånträds den 3 december. Den positiva värdeförändringen uppgår till 3 mkr och redovisas under fjärde kvartalet 2012.

”Vi fortsätter att jobba med vår portföljförädling och säljer denna fastighet till en bra avkastning”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Nyköping 30 november 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,3 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,4 miljarder kronor per den 30 september 2012. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22. Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. klovern.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2012.