Klövern säljer en fastighet i Linköping

2012-06-14

Klövern AB (publ) har tecknat avtal om försäljning av en centralt belägen kontors- och butiksfastighet i Linköping för 134 mkr.

Fastigheten Decimalen 16 omfattar 4 700 kvm kontor och butik. Fastigheten, med bl a Systembolaget och Cervera som hyresgäster, ligger utmed Repslagaregatan i centrala Linköping. Försäljningen sker i bolagsform och fastigheten frånträds den 28 juni. Köpare är Fastighets AB L E Lundberg.

Nyköping 14 juni 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 20,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,3 miljarder kronor per den 31 mars 2012. Klövernaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juni 2012.