Klövern säljer en fastighet för 240 mkr i Eskilstuna

2015-06-01

Klövern säljer fastigheten Vampyren 9 i Eskilstuna för 240 mkr.

Fastighetens totala uthyrningsbara area uppgår till cirka 16 400 kvm och utgörs till största del av kontors- och butiksytor. Köpare är det nybildade A Group Of Retail Assets Sweden AB. Klövern kommer som dellikvid att erhålla aktier i bolaget motsvarande cirka 93 mkr.

Fastigheten frånträds den 8 juni.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 31,0 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 3,0 miljarder kronor per den 31 mars 2015. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2015.