Klövern säljer Diösaktier

2006-10-30

Klövern har sålt hela innehavet i Diös, 2 158 700 aktier, till Brinova till stängningskursen per 27 oktober på 31,70 kronor, totalt 68 mkr. Försäljningspriset överstiger senast redovisat verkligt värde med 5 mkr, vilket kommer att påverka resultatet för fjärde kvartalet 2006.
 
Nyköping 30 oktober 2006
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar fastigheter i större svenska städer. Klövern har geografiska enheter i tio städer; Borås, Eskilstuna, Kalmar, Karlstad, Linköping, Norrköping, Nyköping, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 september 2006 uppgick fastigheternas värde till ca 6,6 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 740 mkr. Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsens Nordiska lista för medelstora företag.
 
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping, Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: kelly.corem.se