Klövern säljer bostäder i Västerås

2004-10-08

Bostadsfastigheterna, som nu säljs, ingick i förvärvet av ett större fastighetsbestånd från Arvid Svensson och tillträddes så sent som 2 augusti. Efter avyttringen återstår nio bostadsfastigheter i Västerås. Försäljningen är en naturlig följd av Klöverns inriktning mot kommersiella fastigheter.
 
”Det är mycket tillfredsställande att vi på så kort tid lyckats avyttra bostadsfastigheterna i Västerås. Försäljningen skapar ekonomiskt utrymme för framtida investeringar med utvecklingspotential. Vi har goda förhoppningar om att kunna presentera nya intressanta förvärv inom kort”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Bostadsfastigheterna, som omfattar 11 000 kvm, frånträds den 15 oktober. Köpare är en lokal fastighetsägare.
 
Nyköping 8 oktober 2004   
 
Klövern AB (publ)
 
 
För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00 gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33 anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35 britt-marie.einar@klovern.se