Klövern renodlar – säljer nio fastigheter

2007-08-29

Klövern säljer nio fastigheter för ca 490 mkr. Försäljningen innebär
en realiserad värdeförändring om ca 100 mkr. Efter försäljningen
finns 99 procent av fastigheterna inom Klöverns prioriterade
marknader.

Försäljningen omfattar huvudsakligen industrifastigheter med en total
yta på 110 000 kvm belägna i Fagersta, Katrineholm, Kumla (2),
Norberg, Norrköping (2), Sigtuna och Trosa. Fastigheterna, som säljs
till M2-gruppen, frånträds 1 november 2007. Försäljningen innebär en
realiserad positiv värdeförändring om ca 100 mkr, som kommer att
redovisas under sista kvartalet 2007.

I och med försäljningen lämnar Klövern ett antal oprioriterade orter
som Fagersta, Kumla, Norberg, Sigtuna och Trosa. Av
fastighetsbeståndets värde, som efter det tidigare annonserade
förvärvet av fastigheter i Karlstad och Västerås och dagens
försäljning uppgår till ca 11,2 miljarder kronor, är 99 procent
beläget inom Klöverns tio prioriterade marknader.”Det är tillfredsställande att Klövern är färdig med den geografiska
koncentrationen. Fokus framöver kommer att ligga på vidareutveckling
av våra prioriterade marknader både genom investeringar i befintligt
bestånd och nya förvärv”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.

Nyköping, 29 augusti 2007

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00,
gustaf.hermelin@klovern.se
Britt-Marie Einar, finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12,
070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar
fastigheter i större svenska städer. Klövern har idag geografiska
enheter i tio städer/orter: Borås, Karlstad, Kista, Linköping,
Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30
juni 2007 uppgick fastigheternas värde till ca 10,8 miljarder kronor
och hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 060 mkr. Klövernaktien är
noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax
0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida:
kelly.corem.se