Klövern renodlar – säljer fastigheter i Eskilstuna och Höganäs

2012-10-12

Klövern AB säljer en fastighet vardera i Eskilstuna och Höganäs. Det sammanlagda försäljningspriset uppgår till 22 mkr.
I Höganäs säljs fastigheten Lerberget 63:4, omfattande 3 500 kvm industri och lagerlokaler, med frånträde i december 2012. I Eskilstuna har fastigheten Nötknäpparen 24, omfattande nära 2 300 kvm butikslokaler, sålts med frånträde 1 oktober 2012. Båda fastigheterna har förvärvats av lokala aktörer på respektive marknad.

Försäljningen av fastigheterna i Eskilstuna och Höganäs är en del i den pågående renodlingen av fastighetsportföljen efter förvärvet av fastighetsbolaget Dagon tidigare i år”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Nyköping 12 oktober 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 21,5 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,3 miljarder kronor per den 30 juni 2012. Klövernaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 oktober 2012.