Klövern räntesäkrar skuldportfölj

2009-02-18

Ränteswapparna innebär att rörliga lån med motsvarande volym kommer att redovisas som räntebundna. I och med de nya avtalen uppgår Klöverns bundna lån till 4 miljarder kronor, varav 200 mkr förfaller 2009, 1,4 mdr kr 2015, 1,4 mdr kr 2016 och 1,0 mdr kr 2017. Förutom ränteswapparna har Klövern derivat i form av räntetak motsvarande en volym om 3 829 mkr. Skuldportföljen uppgick till 7 645 mkr den sista december 2008.
 
”De nya avtalen minskar ränterisken i skuldportföljen genom bindning av basräntorna till en historiskt låg räntenivå. Det är värt att avstå lite av resultatet idag för att kunna vara säker på att räkna hem affärer imorgon”, säger Gustaf Hermelin.
 
Avtalen innebär att Klöverns räntekostnader i dagsläget ökar med ca 50 mkr till ca 270 mkr på årsbasis. Vid en konjunkturuppgång är det sannolikt att de korta marknadsräntorna stiger, varvid en positiv resultateffekt kan uppnås. Under 2008 uppgick räntekostnaderna till ca 350 mkr.
 
Nyköping 18 februari 2009
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,
britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 december 2008 uppgick fastigheternas värde till ca 11,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,4 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: kelly.corem.se