Klövern ökar aktieinnehavet i Tribona

2013-03-27

Klövern har förvärvat ytterligare 1 000 000 aktier i Tribona ASA.

Efter förvärvet uppgår Klöverns aktieinnehav i Tribona till 6 700 145 aktier, vilket motsvarar 17,2 % av kapitalet och rösterna i bolaget.

Tribona, som är noterat på Oslobörsen, äger fastigheter huvudsakligen i Sverige.

Tribona (f d Northern Logistic Property) är specialiserat på moderna och strategiskt belägna logistikfastigheter. Bolaget har ett fastighetsbestånd på 20 fastigheter, varav 19 i Sverige och en i Danmark.

Nyköping, 27 mars 2013

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35,
britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,6 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 31 december 2012. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22. Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. klovern.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2013.