Klövern ökar aktieinnehavet i Diös

2012-08-09

Klövern AB (publ) har förvärvat ytterligare 4 412 900 aktier i Diös Fastigheter AB (publ). Efter förvärven uppgår Klöverns innehav till 8 412 900 aktier, motsvarande 11,3 procent av totalt antal aktier i Diös.

Förvärven betalas huvudsakligen med nyemitterade preferensaktier i Klövern. Aktierna i Diös har tillträtts och preferensaktierna i Klövern emitteras senast 30 september 2012.

”Klövern har haft en önskan att ta in mer eget kapital genom emission av preferensaktier”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult. ”Vårt börsvärde ökar och vi stärker oss ytterligare finansiellt.”

Nyköping 9 augusti 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 21,5 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,3 miljarder kronor per den 30 juni 2012. Klövernaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 augusti 2012.