Klövern offentliggör tillägg till erbjudandehandling

2012-02-24

Klövern offentliggör tillägg till tidigare offentliggjord erbjudandehandling avseende Klöverns erbjudande till aktieägarna i Dagon.

Tillägget till erbjudandehandlingen har upprättats med anledning av att Klövern den 15 februari 2012 och Dagon den 17 februari 2012 offentliggjorde sina respektive bokslutskommunikéer för räkenskapsåret 2011 samt att den av Dagons styrelse utsedda budkommittén den 17 februari 2012 via pressmeddelande offentliggjorde ett slutligt uttalande avseende Klöverns erbjudande till aktieägarna i Dagon.

Tillägget till erbjudandehandlingen finns tillgängligt i elektroniskt format på kelly.corem.se och www.swedbank.se/prospekt.

Nyköping, 24 februari 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 0155-44 33 11/072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Fastigheternas värde uppgick till ca 14,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,6 miljarder kronor per den 31 december 2011. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2012.