Klövern offentliggör grundprospekt avseende ett MTN-program

2020-02-07

Klövern AB (publ) kommer att upprätta ett icke-säkerställt s.k. Medium Term Note-program med en ram uppgående till 10 miljarder kronor (”MTN-programmet”). Grundprospektet för MTN-programmet har godkänts av Finansinspektionen idag och finns nu tillgängligt på Klöverns webbplats (kelly.corem.se).

Danske Bank, Nordea och Swedbank är ledarbanker samt emissionsinstitut under MTN-programmet. Walthon Advokater har varit juridiska rådgivare till Klövern i samband med upprättandet av MTN-programmet.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jens Andersson, Finanschef, 076-855 67 02, jens.andersson@klovern.se
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga