Klövern köper två fastigheter i Linköping för 345 mkr

2019-12-20

Klövern förvärvar två fastigheter, Morellen 1 och Mekanikern 18, i Linköping för ett underliggande fastighetsvärde om 345 mkr.

Byggnaderna på Morellen 1 kommer att omfatta cirka 18 800 kvm uthyrningsbar area, innehållande kontors-, utbildnings- och verkstadsytor, efter färdigställande av pågående projekt. Stora anpassningar har gjorts och genomförs för att öka andelen moderna kontor och nya verksamhetsytor. Pågående hyresgästanpassningar och tillbyggnationer för bland annat Trafikverket beräknas vara helt genomförda under första halvåret 2021. Fastigheten är så gott som fullt uthyrd.

Fastigheten Mekanikern 18 är obebyggd.

Tillträde är planerat till den 30 januari 2020. Förvärvet av fastigheterna avses att huvudsakligen finansieras med banklån.

”Dessa fastigheter kompletterar vårt bestånd och våra utvecklingsmöjligheter i Linköping”, säger Rutger Arnhult, VD på Klövern.  

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@klovern.se 
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga