Klövern köper två fastigheter i Göteborg och Malmö för 138 mkr

2021-06-01

Klövern har i två separata transaktioner tecknat avtal om att förvärva två fastigheter i Göteborg och Malmö för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 138 mkr.

Fastigheten i Göteborg, Härryda Solsten 1:117, som förvärvas för ett underliggande fastighetsvärde om 106 mkr, har en uthyrningsbar yta om 7 015 kvm och är fullt uthyrd. Den största hyresgästen är Lexit Group. Den genomsnittliga återstående kontraktstiden uppgår till 7 år med ett årligt kontraktsvärde om 7 mkr. Tillträde sker idag den 1 juni 2021.

I Malmö har avtal tecknats om att förvärva en fastighet med ett strategiskt läge i området Bulltofta för ett underliggande fastighetsvärde om 32 mkr. Fastigheten, Malmö Flygbasen 2, har en uthyrningsbar yta om 1 871 kvm och är fullt uthyrd. Tillträde är planerat till den 1 juli 2021.

”Klövern förstärker sin position i Göteborgsområdet genom ett kompletterande förvärv av en modern lager- och logistikbyggnad i ett attraktivt läge samt i Malmö genom förvärv av en kombinerad kontors- och lagerfastighet”, säger Peeter Kinnunen, tf. VD och Transaktionschef på Klövern.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peeter Kinnunen, tf. VD och Transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, Email: info@klovern.se.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga